Kiss-Kozma Georgina

loading...
2023. 01. 16. 11:03

Iránytű nélkül nem megy – A közösségek szerepe a válságok korában

A Collins English Dictionary minden évben kihirdeti az év szavát, amelynek célja, hogy megtalálják azt a kifejezést, amely a leginkább megragadja a korszellemet, ugyanis a szótár munkatársai szerint a nyelv az aktuális társadalmi események tükre.
2022. 11. 14. 11:13

Porosodó polcokon - Könyvolvasási szokások napjaink Magyarországán

Közhely, de igaz, hogy felgyorsult világunk sok tekintetben radikálisan átalakította-átalakítja mindennapjainkat. A digitális kor különösen nagy kihívást jelent az elmélyültséget igénylő tevékenységek, köztük a könyvolvasás esetében.
2022. 11. 09. 13:37

Család: maradék közös többszörös – Európai összehasonlítás közös értékeinkről

A nemzetek közötti különbségek ellenére az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált társadalmakban a legfontosabb értékként a család jelenik meg.
2022. 05. 16. 8:01

Ezerarcú Magyarország

A mai magyar közbeszédben ismét reneszánszát élő város-vidék dichotómia, vagyis a társadalmi-politikai folyamatok e területi alapú megközelítése nem újkeletű jelenség, habár a politikai események a közéleti vitákat is intenzívebbé tették, így a város-vidék ellentét még inkább polarizálódott.
2022. 03. 21. 14:54

Válságok generációja?

Természeti katasztrófák (vörösiszap, árvíz), gazdasági válságok, migránsválság, koronavírus-járvány, háborúk. Az elmúlt évtizedek válságai közül ezek csak azok, amelyek a Maslow-piramis legalapvetőbb szintjén elhelyezkedő fiziológiai szükségleteket veszélyeztették.
2022. 01. 26. 9:08

Sorsok a számok mögött: az élelmiszerár-stop bevezetésének szociológiai háttere

A kelet-európaiak fizetésük nagyobb hányadát költik élelmiszerre mint a nyugatiak.
2022. 01. 03. 10:14

Mobilis fiatalok?

Az ifjúsági migráció kérdését széleskörű társadalmi, tudományos és politikai érdeklődés övezi, s mind a közbeszédben, mind a hétköznapi diskurzusokban gyakran átpolitizált álláspontok kialakulásával találkozhatunk.
2021. 12. 13. 7:45

Gyengül a magyar fiatalok kivándorlási szándéka

A fiatalokkal kapcsolatban számos toposz él a köztudatban, amelyeket időről időre érdemes meg- vagy inkább felülvizsgálni. Ezen sztereotip feltevések között előkelő helyen szerepel a fiatalok elvándorlásának kérdése.