072ef2409143a994aecc65750914978772300573.jpg

Ratkovics Petra Krisztina

loading...
2022. 08. 17. 14:28

Vallás a magasban

Egy templom látványa senkit nem lep meg; de az egyházak szolgálata olyan helyekre is kiterjed, amire talán nem is gondolnánk. Több, mint húsz éve létezik Magyaroroszágon repülőtéri lelkészi szolgálat – de egyáltalán honnan jön, és miért van szükség a reptereken kápolnákra és lelkészekre?
2022. 07. 27. 8:00

A teológia és pszichológia közötti párbeszéd

A teológia és a pszichológia viszonya sosem volt egyértelmű – számos eltérő elmélet és megközelítés született, amely megpróbálja leírni a kettő kapcsolatát. De hogyan is hozhatjuk egy ernyő alá az Isten szavával és az ember lelkével foglalkozó tudományágakat?
2022. 07. 13. 8:00

Határok a teológia és pszichológia kapcsolatában

Bár a pasztorálpszichológia révén láthatjuk, hogy a teológia és a pszichológia gyümölcsöző formában együtt tud működni a lelkigondozás kérdéskörében, ez azonban nem azt jelenti, hogy kérdés és probléma nélkül egymás mellé helyezhető a két terület.
2022. 04. 17. 13:16

Bocsánatot kérni – de hogyan?

A sérelem és megbocsátás között a híd a bocsánatkérés. Az őszinte, szívből jövő bocsánatkérés életünk szerves része, amely nagyon fontos eleme emberi kapcsolataink fenntartásának, helyreállításának. De van olyan bocsánatkérés is, amely csak tovább mélyít egy sebet, és hamisan cseng. Miért kérjünk bocsánatot, és hogyan?
2022. 04. 08. 8:00

„Vele szentül élek” – A szexualitás, az intimitás és a Szentírás

A párkapcsolatok számos tényezőből épülnek fel – ebből kettő, a szexualitás és intimitás azonban alapvető elemek. Vajon mi a kapcsolat a kettő között – mit mond róla a pszichológia és a teológia?
2022. 04. 06. 8:00

A bűntudat dilemmája

A bűntudat érzése belső felszültségeket okoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy valami vélt vagy valós rosszat tettünk, amelyet még nem állt módunkban jóvátenni. Általában igyekezünk megszabadulni a bűntudattól, hiszen egy negatív, kellemetlen érzés – bár valójában sok pozitív velejárója is lehet. Segít-e bennünket a bűntudat, és mihez kezdjünk bele?
2022. 02. 21. 15:44

Mihez kezdünk a szenvedéssel?

A megbocsátás témaköréről írt első cikk a megbocsátás definícióját és történetét taglalta. A megbocsátás kérdése azonban számos nehéz témára nyit ajtót: ezek egyike a szenvedés.  Könnyen elfelejthető, vagy mélyen belénk van vésve – bármilyen legyen is, a szenvedéssel kezdenünk kell valamit.
2022. 02. 08. 11:13

A megbocsátás története

A bocsánatkérés és megbocsátás alkalmai egymást követik életünk folyamán. Jelen van az ókori vallásoktól kezdve egészen modern mindennapjainkig – mit jelent azonban a megbocsátás? Ez a cikk egy sorozat első része, amely a megbocsátás kérdéskörét járja körül.
2022. 01. 30. 12:45

Én vagy mi? – Az ember és közössége harca

Az elmúlt évszázad egyik talán legjelentősebb változása, hogy immár nem a közösség, az egyetemes igazság áll mindenek felett, hanem az egyéni érdekek, igazságok és célok. Mi változott, és mit jelent ez a világunkra nézve?
2022. 01. 21. 13:28

A vallás nem szűnik meg, csak átalakul

Az elmúlt évtizedekben radikálisan megváltozott a vallás szerepe társadalmunkban: a vallás rítusai háttérbe szorultak, sokak szerint teljesen feleslegessé váltak. Az a szerep azonban, amit a vallás betölt az ember életében, nem szűnt meg. Mi vette át a vallás helyét, és mivel járnak ezek a változások?
2021. 12. 24. 7:42

Karácsony rituáléja – miért is ünneplünk?

A nagy karácsonyi felhajtásban néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy megálljunk, leüljünk, és valóban átéljük az ünnepet.