79a45b11dd11715192cc175836884aa1938d38b7.jpg

Jancsó András

loading...
2023. 03. 29. 8:00

Minden út Rómába vezet? – A közelgő pápalátogatás margójára

A Szentszék Sajtóterme február 27-én hivatalossá tette, hogy Ferenc pápa április 28. és 30. között, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Statio Orbis miséjét követően ismét felkeresi hazánkat, s az állami és egyházi hatóságok meghívását elfogadva Magyarországot tiszteli meg 41. apostoli látogatásával. A közvélemény figyelme így most a magyarországi pápalátogatások felé fordult, amelyek történetét érdemes röviden áttekinteni.
2023. 02. 13. 9:21

„Üdvös provokáció”: XVI. Benedek pápa és a fiatalok

95 éves korában elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa. Az elmúlt hetekben számtalan méltatás született a korábbi pápáról, amelyek kiemelik tudóskarakterét, elmélyült hitét vagy épp lemondásának váratlanságát. Kevesebb figyelmet kapott azonban kapcsolata a fiatalokkal , pedig pápaként első útja a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra vezetett.
2022. 05. 06. 8:00

„A relativizmus diktatúrája” – 95 éves az emeritus pápa

Az idei évben a római katolikus hívek számára a húsvéti ünnepkör úgynevezett szent háromnapjának lezárása kettős ünnepet jelent. Nagyszombatról Húsvétvasárnapra virradóan ünnepli a keresztény világ Jézus feltámadását, az idén azonban Nagyszombatra esik Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa születésnapja is. Mit tanít számunkra az emeritus pápa?
2022. 03. 22. 13:58

„A politika és az emberek kudarca” – Ferenc pápa a háborúról

Egy nappal az orosz hadsereg ukrajnai bevonulása előtt – február 23-án – Ferenc pápa felhívást fogalmazott meg a fokozódó háborús veszély miatt, és arra kérte híveket, hogy tartsanak Hamvazószerdán böjti napot a békéért. Mit tanít Ferenc pápa a háborúról, és ez hogyan illeszkedik a római katolikus egyház hagyományába?
2022. 02. 18. 14:37

Egy köztársaság-ellenes pápa köztársaságpárti körlevele

1892. február 16-án – éppen 130 éve –, hogy XIII. Leó pápa kiadta az Aggodalmak közepette (Au milieu des sollicitudes) kezdetű körlevelét. Az enciklika jelentősége nem pusztán abban áll, hogy szokatlan módon latin helyett francia nyelven íródott. Ez az első körlevél, amelyben a pápa a köztársaság elfogadására buzdította a római katolikus hívőket.
2022. 02. 06. 8:00

Hegymászó könyvtárosból diplomata pápa

Február 6-án éppen száz éve, hogy a római katolikus egyház bíborosai Achille Ratti milánói érseket pápává választották. XI. Piusz pápa elmélyült könyvtárosból lett a világegyház feje egy olyan korban, ahol három parancsuralmi rendszerrel szemben kellett az igazság és a józan ész szavát hallatnia.
2022. 01. 30. 10:09

Megkésett reform vagy organikus folyamat a katolikus egyházban?

Tavaly decemberben volt 56 éve, hogy lezárult a II. vatikáni zsinat, amely jelentős változásokat hozott a római katolikus egyház életében. Az évforduló kapcsán joggal tehetjük fel a kérdést, hogy mennyiben tekinthetők Ferenc pápa reformtörekvései megkésettnek és mit tett a zsinat az egyház megújulásáért?
2022. 01. 26. 8:00

Eretnek báró, vagy jövőbe látó lángész?

Január 8-án ünnepelte a világ Samuel von Pufendorf születésének 390. évfordulóját. A német jogtudós korának legkiválóbb egyetemein tanított, munkásságát mégis folyamatos bírálat érte. Az elsők között választotta le a középkori keresztény tanításról a természetjogi gondolkodást, amivel mind a római katolikusok, mind a protestánsok ellenszenvét kiváltotta.
2021. 12. 22. 8:20

„Hallgasson a Slachta Margit!”

2021. december 7-én újratemették Slachta Margit szociális testvért a Fiumei úti sírkertben. Több mint 70 év után térhetett vissza anyaországába a római katolikus szerzetesnő. De ki volt Slachta, az 1949-ben külföldre kényszerült feminista? Mit tanít számunkra az első női országgyűlési képviselő?