_MG_7364.jpg

Boris Kálnoky

loading...
2021. 11. 30. 20:18

The law that will change Germany forever

Germany’s Social Democrats (SPD) Greens and Liberals have agreed on a coalition government, and presented a programme. It contains a radical reform of migration policy that will change Germany forever.
2021. 11. 30. 11:25

A törvény, amely örökre megváltoztatja Németországot

A német szociáldemokraták (SPD), a zöldek és a liberálisok megállapodtak a kormánykoalícióról, és bemutatták programjukat. Ennek egyik pontja a migrációs politika radikális reformja, amely örökre megváltoztatja Németországot.
2021. 08. 16. 8:11

The EU needs more transparent rules to punish member states (A reply to Gerald Knaus)

Think tank founder Gerald Knaus proposes to fine Poland 5,2% billion Euros for not implementing an ECJ ruling. In fact, there are no clear rules for imposing fines. This must change.
2021. 08. 16. 8:10

Az EU-nak átláthatóbb szabályokra van szüksége a tagállamok megbüntetéséhez (Válasz Gerald Knausnak)

Gerald Knaus think tank alapító azt javasolja, hogy Lengyelországot sújtsák 5,2 milliárd eurós bírsággal, ha nem hajt végre egy EB-ítéletet. Valójában még csak egyértelmű szabályok sincsenek a bírságok kiszabására. Ezen változtatni kell.
2021. 08. 11. 9:12

Az EU meg is törhet egy tagállamot, ha úgy dönt

Az EU gyilkos pénzbüntetéssel sújthatja az Európai Bíróság ítéleteit nem végrehajtó államokat. Ezt az eszközt még soha nem használták arra, hogy valóban ártsanak egy tagállamnak - de jogilag lehetséges. Lengyelország lehet hamarosan az első ország, amelyiket először utolérheti ez a "fájdalom". A politikai következmények pedig katasztrofálisak lehetnek minden érintett számára, beleértve az EU-t is.
2021. 08. 11. 9:11

The EU can break a member state if it chooses to

The EU can inflict murderous financial punishment on states who don’t implement rulings of the European Court of Justice. This instrument has never been used to really hurt a member state – but legally, it can. Poland may soon become the first country to feel the pain. The political consequences could be disastrous for all concerned, including the EU itself.
2021. 07. 21. 12:42

Nyugat-Európa veszélyes játékáról

Nyugat-európai politikusok tudatosan szítják a feszültséget a régi és új, tehát „keleti” tagországok között. Ez pedig semmi jóra nem vezet.
2021. 07. 21. 12:38

Das gefährliche Spiel der Westeuropäer

Westeuropäische Politiker schüren bewusst die wachsenden Spannungen zwischen dem alten und dem neuen Europa – also jenes im Osten. Das ist zynisch, gefährlich, und kann zum Zerfall der EU führen.
2021. 06. 29. 9:50

Can Free Media be a Danger to Freedom of Expression?

It’s never good when media freedom is supressed. But can the media themselves suppress freedom of speech? A leading German pollster thinks they do.
2021. 06. 29. 9:38

Veszélyeztetheti-e a szabad média a szólásszabadságot?

Amikor a médiaszabadságot elnyomják, az soha nem jó jel. De maga a média elnyomhatja-e a szólásszabadságot? Egy vezető német közvélemény-kutató szerint igen a válasz.
2021. 06. 22. 8:45

Nem, az EU-nak nem kell nagyhatalommá válnia

Sok minden másképp nézne ki, ha ma az EU-t teljesen újból fel kellene építeni. A feladatok, amelyeket meg kell oldania, mások, mint azok, amelyekért megalapították.
2021. 06. 22. 8:44

Nein, die EU muss nicht Großmacht werden

Vieles würde anders aussehen, müsste die EU heute ganz neu aufgebaut werden. Die Aufgaben, die sie lösen muss, sind andere als die, für die sie gegründet wurde.
2021. 05. 21. 8:55

Political violence in Germany

German authorities began tracking „politically motivated crime” in 2001. In 2020, more such crimes were registered than in any year before. Social tensions are rising.
2021. 05. 21. 8:53

Politikai erőszak Németországban

A német hatóságok 2001-ben kezdték nyomon követni a „politikai indíttatású bűncselekményeket”. 2020-ban több esetet regisztráltak, mint bármely azt megelőző évben. A társadalmi feszültség nő.
2021. 04. 13. 9:47

Fülöp herceg halála: Szemünk láttára múlik el egy korszak

Nem csak egy ember élete ért véget, hanem egy korszak is. Az általa megtestesített britség korszaka. Vele együtt tűnik el a „Keep calm and carry on” (Maradj nyugodt és folytasd) generációja.
2021. 04. 13. 9:33

Prince Philip: The Passing of an Era

Not a man has passed away, but an era. The era of that type of Britishness. The end of the spirit says „Keep calm and carry on”.
2021. 04. 08. 10:43

Apor Vilmos vértanuságáról – ahogy nagypapám megélte

Nagyapám, Kálnoky Hugó, mint oly sok más rászóruló ember 1945 elején menedéket talált Apor Vilmos püspöki rezidencián. Ott volt még, amikor orosz katonák megöltek Aport. Mi is történt valójában? Egy szemelyes nyomkeresés.
2021. 03. 22. 16:02

Life after the EPP: A simple equation for Fidesz

The recent mediastorm around Fidesz's resignation from EPP has gone. But what're the next steps for Orbán?
2021. 03. 22. 15:56

Élet a Néppárt után

A médiavihar alábbhagyott azóta, hogy a magyar kormánypárt elhagyta az Európai Néppártot. Mi várható most?
2021. 03. 09. 8:15
Tudásközpont

Visszatér a német újságírás az újságíráshoz?

Néhányan évek óta kétségbe esnek német újságcikkek olvasása közben. Gyakran nem a realitást ábrázolják, hanem a mindenkori újságíró világnézetét, hírbe, interjúba vagy riportba csomagolva. Most végre elindul egy ezzel ellentétes mozgalom.
2021. 03. 09. 8:15
Tudásközpont

Kehrt der deutsche Journalismus zum Journalismus zurück?

Seit Jahren verzweifelt mancher bei der Lektüre deutscher Zeitungsartikel. Oft wurde da nicht die Realität abgebildet, sondern die Weltsicht der jeweiligen Journalisten, als Nachricht, Interview oder Reportage verkleidet. Jetzt endlich setzt eine Gegenbewegung ein.
2021. 03. 03. 15:28
Média Iskola

EPP vs. Fidesz: Six observations

Fidesz has left the European People’s Party’s (EPP) parliamentary group. The two year long drama between the EU’s Christian-Democrat umbrella party and it’s strongest performing (in terms of electoral results) single member has thus essentially come to an end. What happened is in the news: Fidesz has left the EPP’s parliamentary group.
2021. 03. 03. 15:13
Tudásközpont

EPP vs. Fidesz: Hat megjegyzés

A Fidesz elhagyta az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióját. Az immár két éve tartó dráma az EU keresztény-demokrata ernyőpártja és annak legerősebben teljesítő (a választási eredményeket tekintve) delegációja között ezennel lényegében véget ért.
2021. 03. 01. 11:19
Tudásközpont

Magyarok és németek együtt, Brüsszel ellen?

Egy téma, amelyben a magyar kormány minisztere és egy nagy német médiavállalat vezetője egyetértenek, mi az? Ez nem egy vicc, hanem a valóság egy nemrégi tech-óriások szabályozásáról szóló konferenciáról. Boris Kálnoky írása.
2021. 03. 01. 11:13
Tudásközpont

Ungarn und die deutschen Medien gemeinsam gegen Brüssel?

Am 25. Februar kam es zu einer bemerkenswerten Debatte zwischen Ungarns Justizministerin Judit Varga und dem CEO des Axel Springer-Verlages, Mathias Döpfner, im Rahmen der Konferenz „Media for Freedom”. Von Boris Kálnoky.
2021. 02. 22. 10:17
Tudásközpont

A nagykövetek üzenetei

Február 10-én Johannes Haindl, Németország budapesti nagykövete volt a Mathias Corvinus Collegium vendége, egy hétre rá pedig berlini magyar kollégájával, Györkös Péterrel beszélgethetettek online a diákok.
2021. 02. 22. 10:05
Tudásközpont

Die Botschaften der Botschafter

Am 10. Februar sprach Johannes Haindl, Deutschlands Botschafter in Ungarn, mit den Studenten des Mathias Corvinus Collegium, und am 17. Februar folgte ein Online-Vortrag seine ungarischen Amtskollegen in Berlin, Péter Györkos.
2021. 01. 29. 13:02
Tudásközpont

How the EU mismanaged its Covid vaccination campaign

Why are some non-EU countries better than the EU at vaccinating their citizens against the Covid virus? By Boris Kálnoky.
2021. 01. 29. 12:32
Tudásközpont

Hogyan kezelte félre az EU az oltási kampányt?

Minek köszönhető, hogy ekkora csúszások és káosz van az EU-s vakcinabeszerzések mögött? Boris Kálnoky írása.
2021. 01. 18. 16:07
Tudásközpont

Kódolt üzenetek Orbán és Laschet között

Új elnököt választott a CDU, a sokat tárgyalt magyar-német viszonyban pedig ez igenis fontos történés. Boris Kálnoky elemzése az első üzenetváltások jelentőségéről.
2021. 01. 18. 16:06
Tudásközpont

Die kodierten Botschaften zwischen Orbán und Laschet

Nach der Wahl Armin Laschets zum neuen CDU-Parteichef ist es eine der brennendsten Fragen, wie er sich zur ungarischen Regierungspartei Fidesz positioniert, und zu Partei- und Regierungschef Viktor Orbán. Und umgekehrt, wie sich Orbán zu ihm stellt. Von Boris Kálnoky.
2020. 12. 16. 15:49
Tudásközpont

Die komplexen Kanäle zwischen Berlin und Budapest  - A Berlin és Budapest közötti komplex kommunikációs csatornák

Die Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland sind seit Jahren kompliziert – wirtschaftlich gut, politisch spannungsgeladen. Umso wichtiger ist direkte und präzise Kommunikation zwischen den beiden Regierungen, um Konfliktpotential auf tatsächliche Interessengegensätze zu begrenzen, und nicht durch Missverständnisse zusätzlich zu belasten. Die aber gibt es immer wieder. Von Boris Kálnoky.
2020. 11. 25. 16:01
Tudásközpont

Károly herceg és az erdélyi magyarok

Az erdélyi magyarokról is beszélt a brit királyi család tagja a román-brit diplomáciai ünnepségen.
2020. 11. 25. 16:01
Tudásközpont

Prince Charles and Transylvania's Hungarians

The member of the British Royal Family spoke about the Hungarian community in Transylvania in his speech at a Romanian-British diplomatic event.
2020. 11. 10. 16:53
Tudásközpont

A "dadáskodó" újságírásról

A média nem mindig bízik abban, hogy olvasói „felelős” véleményt alkotnak. Ennek eredménye az, amit a kritikusok „Nanny Journalism”-nek neveznek, ami nem csupán tájékoztat, de irányítja is a publikum véleményformálását. Helyzetjelentés újságírói berkekből.
2020. 11. 10. 16:22
Tudásközpont

Inside Nanny Journalism

Media don’t always trust their readers to form “responsible” opinions. The result is something critics call “Nanny Journalism”, which not only informs, but tries to guide the public. A view from the inside.
2020. 10. 09. 8:53
Tudásközpont

Vom Einfluss der Medien in der deutschen Politik - A média befolyásáról a német politikában

A média befolyásoló képessége központi tényezője a német politikának. A hatalom ellenőrzőjeként pozitív szerepet tölt be, de romboló hatása is lehet.
2020. 10. 05. 16:52
Tudásközpont

Die Medien und der Antisemitismus - A média és az antiszemitizmus

Sokkolóan antiszemita múlttal rendelkező politikust választhatnak meg a magyar Országgyűlésbe, méghozzá az ellenzéki összefogás jelöltjeként. Boris Kálnoky írása.
2020. 10. 01. 10:27
Egyetemi Program, Tudásközpont

The Journalism I Want to Teach