_MG_7364.jpg

Boris Kálnoky

loading...
2022. 07. 28. 8:22

Az Európai Unió vészhelyzeti földgáz-tervének ijesztő vetülete

Az Európai Unió országai megállapodtak, hogy önként takarékoskodnak a földgázzal. Az unió ezt sikerként ünnepli – a döntés megszületésében az eurokraták egyik csúfos reflexe érhető tetten.
2022. 07. 27. 14:16

Das Erschreckende am Gas-Notplan der EU

Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, freiwillig Gas zu sparen. Die EU feiert das als Erfolg – aber ein Blick auf die Genese der Entscheidung offenbart einen unschönen Reflex der Eurokraten.
2022. 05. 09. 9:48

Wie die EU Orbán bezwingen und die V4 spalten will

Erstmals setzt die EU den neuen Rechtstaatlichkeitsmechanismus ein – gegen Ungarn. Polen, bleibt vorerst ungeschoren, wohl weil es sich im Ukraine-Konflikt EU-konform verhält.
2022. 05. 09. 9:30

Így akarja az Európai Unió térdre kényszeríteni Orbánt és megosztani a visegrádi négyeket

Az EU első alkalommal veti be az új jogállamisági mechanizmust – Magyarország ellen. Lengyelország egyelőre megúszta, bizonyára mert az ukrajnai konfliktusban megfelel az EU irányvonalának.
2022. 02. 23. 9:59

Ki ha nem Orbán?

A küszöbön álló magyarországi választásokon számos választó egy új arcra vágyik Orbán Viktor 12 éves kormányzása után. Egyrészt változást szeretnének - másrészről viszont olyannyira abszurd a kihívók sora, hogy emiatt vélhetően sokan ismét Orbánra szavaznak.
2022. 02. 23. 9:57

Wer, wenn nicht Orbán?

Bei den kommenden Wahlen in Ungarn wünschen sich viele Wähler nach 12 Jahren Viktor Orbán ein neues Gesicht. Es herrscht Wechselstimmung – einerseits. Angesichts der Gegenkandidaten dürften viele trotzdem wieder Orbán wählen – zu absurd sind die Herausforderer.
2022. 02. 07. 8:00

Cluedo az EU-val

Komoly erőfeszítések folynak egy „föderálisabb" EU létrehozására. A tisztviselők ugyan tagadni fogják, de mint a Cluedo detektív játékban, itt is vannak árulkodó jelek.
2022. 02. 07. 8:00

Playing Cluedo with the EU

A major effort is underway to create a more „federal” EU. Officials will deny, but like in the detective game „Cluedo”, there are hints.
2022. 01. 13. 9:12

Die Deutsch-Französische Achse und die Zukunft der EU

Die EU wurde erfunden, um weitere Kriege zwischen Deutschland und Frankreich um die Vorherrschaft in Europa zu verhindern. Rivalität gibt es immer noch zwischen ihnen, aber immer mehr auch eine gemeinsame Vorherrschaft auf dem Kontinent. Das hat Folgen für Ostmitteleuropa.
2022. 01. 13. 9:10

A német-francia tengely és az Európai Unió jövője

Az Európai Uniót azért találták ki, hogy megakadályozza az európai elsőbbségért vívott további német-francia háborúkat. A Francia- és Németország közötti versengés mind a mai napig fennáll, de egyre inkább küzdenek a közös vezető szerepért a földrészen. Ez kihat Kelet-Közép-Európára is.
2021. 12. 10. 9:34

Media Freedom in Hungary: A Nuanced View

There is a widespread view in the West that free media in Hungary under Viktor Orbán are greatly reduced, and that what remains of them are under immense political pressure. The truth is more complicated.
2021. 12. 10. 9:21

Árnyalt kép a médiaszabadságról Magyarországon

Nyugaton széles körben elterjedt az a nézet, miszerint Magyarországon Orbán Viktor alatt nagymértékben beszűkült a szabad média, és ami megmaradt belőle, arra óriási politikai nyomás nehezedik. Az igazság ennél összetettebb.
2021. 11. 30. 20:18

The law that will change Germany forever

Germany’s Social Democrats (SPD) Greens and Liberals have agreed on a coalition government, and presented a programme. It contains a radical reform of migration policy that will change Germany forever.
2021. 11. 30. 11:25

A törvény, amely örökre megváltoztatja Németországot

A német szociáldemokraták (SPD), a zöldek és a liberálisok megállapodtak a kormánykoalícióról, és bemutatták programjukat. Ennek egyik pontja a migrációs politika radikális reformja, amely örökre megváltoztatja Németországot.
2021. 08. 16. 8:11

The EU needs more transparent rules to punish member states (A reply to Gerald Knaus)

Think tank founder Gerald Knaus proposes to fine Poland 5,2% billion Euros for not implementing an ECJ ruling. In fact, there are no clear rules for imposing fines. This must change.
2021. 08. 16. 8:10

Az EU-nak átláthatóbb szabályokra van szüksége a tagállamok megbüntetéséhez (Válasz Gerald Knausnak)

Gerald Knaus think tank alapító azt javasolja, hogy Lengyelországot sújtsák 5,2 milliárd eurós bírsággal, ha nem hajt végre egy EB-ítéletet. Valójában még csak egyértelmű szabályok sincsenek a bírságok kiszabására. Ezen változtatni kell.
2021. 08. 11. 9:12

Az EU meg is törhet egy tagállamot, ha úgy dönt

Az EU gyilkos pénzbüntetéssel sújthatja az Európai Bíróság ítéleteit nem végrehajtó államokat. Ezt az eszközt még soha nem használták arra, hogy valóban ártsanak egy tagállamnak - de jogilag lehetséges. Lengyelország lehet hamarosan az első ország, amelyiket először utolérheti ez a "fájdalom". A politikai következmények pedig katasztrofálisak lehetnek minden érintett számára, beleértve az EU-t is.
2021. 08. 11. 9:11

The EU can break a member state if it chooses to

The EU can inflict murderous financial punishment on states who don’t implement rulings of the European Court of Justice. This instrument has never been used to really hurt a member state – but legally, it can. Poland may soon become the first country to feel the pain. The political consequences could be disastrous for all concerned, including the EU itself.
2021. 07. 21. 12:42

Nyugat-Európa veszélyes játékáról

Nyugat-európai politikusok tudatosan szítják a feszültséget a régi és új, tehát „keleti” tagországok között. Ez pedig semmi jóra nem vezet.
2021. 07. 21. 12:38

Das gefährliche Spiel der Westeuropäer

Westeuropäische Politiker schüren bewusst die wachsenden Spannungen zwischen dem alten und dem neuen Europa – also jenes im Osten. Das ist zynisch, gefährlich, und kann zum Zerfall der EU führen.
2021. 06. 29. 9:50

Can Free Media be a Danger to Freedom of Expression?

It’s never good when media freedom is supressed. But can the media themselves suppress freedom of speech? A leading German pollster thinks they do.
2021. 06. 29. 9:38

Veszélyeztetheti-e a szabad média a szólásszabadságot?

Amikor a médiaszabadságot elnyomják, az soha nem jó jel. De maga a média elnyomhatja-e a szólásszabadságot? Egy vezető német közvélemény-kutató szerint igen a válasz.
2021. 06. 22. 8:45

Nem, az EU-nak nem kell nagyhatalommá válnia

Sok minden másképp nézne ki, ha ma az EU-t teljesen újból fel kellene építeni. A feladatok, amelyeket meg kell oldania, mások, mint azok, amelyekért megalapították.
2021. 06. 22. 8:44

Nein, die EU muss nicht Großmacht werden

Vieles würde anders aussehen, müsste die EU heute ganz neu aufgebaut werden. Die Aufgaben, die sie lösen muss, sind andere als die, für die sie gegründet wurde.
2021. 05. 21. 8:55

Political violence in Germany

German authorities began tracking „politically motivated crime” in 2001. In 2020, more such crimes were registered than in any year before. Social tensions are rising.
2021. 05. 21. 8:53

Politikai erőszak Németországban

A német hatóságok 2001-ben kezdték nyomon követni a „politikai indíttatású bűncselekményeket”. 2020-ban több esetet regisztráltak, mint bármely azt megelőző évben. A társadalmi feszültség nő.
2021. 04. 13. 9:47

Fülöp herceg halála: Szemünk láttára múlik el egy korszak

Nem csak egy ember élete ért véget, hanem egy korszak is. Az általa megtestesített britség korszaka. Vele együtt tűnik el a „Keep calm and carry on” (Maradj nyugodt és folytasd) generációja.
2021. 04. 13. 9:33

Prince Philip: The Passing of an Era

Not a man has passed away, but an era. The era of that type of Britishness. The end of the spirit says „Keep calm and carry on”.
2021. 04. 08. 10:43

Apor Vilmos vértanuságáról – ahogy nagypapám megélte

Nagyapám, Kálnoky Hugó, mint oly sok más rászóruló ember 1945 elején menedéket talált Apor Vilmos püspöki rezidencián. Ott volt még, amikor orosz katonák megöltek Aport. Mi is történt valójában? Egy szemelyes nyomkeresés.
2021. 03. 22. 16:02

Life after the EPP: A simple equation for Fidesz

The recent mediastorm around Fidesz's resignation from EPP has gone. But what're the next steps for Orbán?
2021. 03. 22. 15:56

Élet a Néppárt után

A médiavihar alábbhagyott azóta, hogy a magyar kormánypárt elhagyta az Európai Néppártot. Mi várható most?
2021. 03. 09. 8:15
Tudásközpont

Visszatér a német újságírás az újságíráshoz?

Néhányan évek óta kétségbe esnek német újságcikkek olvasása közben. Gyakran nem a realitást ábrázolják, hanem a mindenkori újságíró világnézetét, hírbe, interjúba vagy riportba csomagolva. Most végre elindul egy ezzel ellentétes mozgalom.
2021. 03. 09. 8:15
Tudásközpont

Kehrt der deutsche Journalismus zum Journalismus zurück?

Seit Jahren verzweifelt mancher bei der Lektüre deutscher Zeitungsartikel. Oft wurde da nicht die Realität abgebildet, sondern die Weltsicht der jeweiligen Journalisten, als Nachricht, Interview oder Reportage verkleidet. Jetzt endlich setzt eine Gegenbewegung ein.
2021. 03. 03. 15:28
Média Iskola

EPP vs. Fidesz: Six observations

Fidesz has left the European People’s Party’s (EPP) parliamentary group. The two year long drama between the EU’s Christian-Democrat umbrella party and it’s strongest performing (in terms of electoral results) single member has thus essentially come to an end. What happened is in the news: Fidesz has left the EPP’s parliamentary group.
2021. 03. 03. 15:13
Tudásközpont

EPP vs. Fidesz: Hat megjegyzés

A Fidesz elhagyta az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióját. Az immár két éve tartó dráma az EU keresztény-demokrata ernyőpártja és annak legerősebben teljesítő (a választási eredményeket tekintve) delegációja között ezennel lényegében véget ért.
2021. 03. 01. 11:19
Tudásközpont

Magyarok és németek együtt, Brüsszel ellen?

Egy téma, amelyben a magyar kormány minisztere és egy nagy német médiavállalat vezetője egyetértenek, mi az? Ez nem egy vicc, hanem a valóság egy nemrégi tech-óriások szabályozásáról szóló konferenciáról. Boris Kálnoky írása.
2021. 03. 01. 11:13
Tudásközpont

Ungarn und die deutschen Medien gemeinsam gegen Brüssel?

Am 25. Februar kam es zu einer bemerkenswerten Debatte zwischen Ungarns Justizministerin Judit Varga und dem CEO des Axel Springer-Verlages, Mathias Döpfner, im Rahmen der Konferenz „Media for Freedom”. Von Boris Kálnoky.
2021. 02. 22. 10:17
Tudásközpont

A nagykövetek üzenetei

Február 10-én Johannes Haindl, Németország budapesti nagykövete volt a Mathias Corvinus Collegium vendége, egy hétre rá pedig berlini magyar kollégájával, Györkös Péterrel beszélgethetettek online a diákok.
2021. 02. 22. 10:05
Tudásközpont

Die Botschaften der Botschafter

Am 10. Februar sprach Johannes Haindl, Deutschlands Botschafter in Ungarn, mit den Studenten des Mathias Corvinus Collegium, und am 17. Februar folgte ein Online-Vortrag seine ungarischen Amtskollegen in Berlin, Péter Györkos.
2021. 01. 29. 13:02
Tudásközpont

How the EU mismanaged its Covid vaccination campaign

Why are some non-EU countries better than the EU at vaccinating their citizens against the Covid virus? By Boris Kálnoky.