Ménkű Andrea.jpg

Ménkű Andrea

loading...
2023. 08. 01. 13:45

Gyermekek a bíróság előtt – A gyermekközpontú igazságszolgáltatásról

A gyermekbarát vagy gyermekközpontú igazságszolgáltatás kifejezések a legtöbb ember számára ismerősen csenghetnek, ugyanis a koncepció már több mint tíz éve a magyar jogrendszer részét képezi. Mégis, e szókapcsolat hallatán némi ambivalenciát vélhetünk felfedezni, hiszen elsőre talán nem feltétlenül a gyermekközpontúság jut eszünkbe az igazságszolgáltatási rendszerről. Mikor tekinthető egy igazságszolgáltatási rendszer gyermekbarátnak? Mi a gyermekközpontú igazságszolgáltatás célja? Hogyan jött létre ez a koncepció és hogyan tud megvalósulni a gyakorlatban?
2023. 06. 16. 15:46

Kinek az érdekében? - A gyermekek jogai a házassági bontóperekben 2. rész

A válás nem csupán egy jogi természetű folyamat, hanem egy olyan jelentős krízishelyzetet is eredményez az érintett felek (és családtagjaik) számára, ami magában hordoz egy érzelmi válságot és jelentős gazdasági és pszichés, mentális és szociális változásokat is.
2023. 02. 16. 20:17

A gyermekek jogai a házassági bontóperekben 1. rész

A szülők különválása minden esetben nagyon komoly traumát jelent a gyermekek számára.
2022. 07. 08. 9:07

Living will – Mi az élő végrendelet és miért kell hozzá orvos és közjegyző?

Arról már bizonyosan mindenki hallott, hogy amennyiben az örökhagyó végrendelkezni szeretne, akkor érdemes közjegyzőhöz fordulnia, hiszen a végrendeletnek törvényben meghatározott, szigorú alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie.
2022. 06. 30. 9:46

“EU thanatosz” - Az eutanázia, vagyis kegyes halál szabályozása Európa-szerte

Az elmúlt napokban heves indulatokat váltott ki, és komoly vitákhoz, tüntetésekhez vezetett az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntése, amely felülírta a Roe vs. Wade ítéletet, és ezáltal visszautalta a tagállamok jogkörébe az abortusz szabályozásának jogát, ti. azt a jogot, hogy jogalkotás útján meghatározhassák, mikor is kezdődik az élet, és milyen esetekben kell azt védelmezni.
2022. 02. 03. 10:52

Ki dönt az életünkről? Mi a living will, vagyis az élő végrendelet?

A rohanós hétköznapokban úgy éljük az életünket, hogy igyekszünk egyáltalán nem is gondolni a halálra, az elmúlásra; sőt a társadalmunk egyfajta tabuként kezeli ezt a kérdéskört. Azonban sajnos bárki bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy betegség vagy baleset folytán már nincs lehetősége kinyilvánítani az akaratát, és rendelkezni arról, hogyan szeretné tölteni az utolsó napjait.
2022. 01. 20. 7:50

A mediáció, a békés vitarendezés egyik legjobb módja

Sajnos a mai világban bármikor bárkivel előfordulhat az, hogy egy szerencsétlen közlekedési baleset következtében a bíróságon találja magát.
2021. 12. 27. 8:45

Konfliktuskezelés Európa különböző országaiban

A béke megteremtése egy olyan egyetemes igény, ami a világ minden részén hasonlóan célja az embereknek. Ahogy a békére való törekvés, úgy a konfliktusok megjelenése is alapvető velejárója a társadalmunknak, bár a viszályok milyensége és az azokra adott válasz, a felmerülő problémák megoldási módja kultúránként különböző képet mutathat.
2021. 12. 02. 12:23

Halálról való gondolkodásunk alapjogi keretei

Van-e az embernek joga ahhoz, hogy saját maga döntsön a saját haláláról? Létezik-e az ember méltó halálhoz való joga? Megakadályozhatja-e az állam az egyént a saját haláláról való döntésében?