_MG_9403.jpg

Tenczer Ádám

loading...
2023. 02. 13. 5:25

A nemzetközi kapcsolatok nagy vitái IV.

Lehet-e objektíven vizsgálni a társadalmi folyamatokat? A megfigyelő elválasztható egyáltalán a vizsgálat tárgyától vagy el kell fogadnunk, hogy a természettudományos módszerek egyszerűen nem működnek a nemzetközi kapcsolatok elemzésében?
2023. 01. 09. 6:02

A nemzetközi kapcsolatok nagy vitái III.

Miért érdemes a nemzetközi kapcsolatokról rendszerszinten gondolkodni? Mi határozza meg, hogy az államok együttműködő vagy versengő politikát alakítanak ki? Többek között ezekre a kérdésekre kérdésekre keressük a választ.
2022. 12. 21. 6:59

Nemzetközi kapcsolatok nagy vitái II.

Hogyan válik a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozása tudományossá? Egyáltalán érdemes-e modelleket felállítani a világpolitikáról és ezzel leegyszerűsíteni a valóságot? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben az írásban.
2022. 10. 27. 19:47

A nemzetközi kapcsolatok nagy vitái I.

Miért érdemes foglalkozni a nemzetközi politika elméleteivel egy olyan világban, ahol bármelyik modell már holnap csődöt mondhat? Valóban utópia a világbéke gondolata és egyedül az erő nyelvén ért a nemzetközi politika? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a nemzetközi kapcsolatok tudományának fejlődéstörténetén keresztül.
2022. 10. 17. 7:42

Az ENSZ intézményének célja: a háború elkerülése

Valóban az ENSZ a legalkalmasabb eszköz a nemzetközi béke garantálására? Hogyan tud működni a világbékét szavatoló Biztonsági Tanács, ha a tagok ellenérdekeltek egymással és bármikor élhetnek vétójogukkal? Lehetséges, hogy az ENSZ a Népszövetség sorsára jut?
2022. 09. 21. 10:07

Politikai nyilvánosság a reformkor idején: A reformkor vívmányai

A magyar vitakultúra egyik legvirágzóbb időszaka kétségkívül a reformkor volt.
2022. 07. 19. 10:31

Mohácsnál kezdődött a magyar balsors?

“Több is veszett Mohácsnál!” – így szól a népi mondás a nehéz időkről. De mennyi veszett valójában akkor? Tényleg Mohács minden bajunk forrása? Évszázados hagyománya van a közgondolkodásban az őskatasztrófa keresésnek.
2022. 06. 29. 7:00

Politikai nyilvánosság a reformkor idején: A reformok előzménye

A modern Magyarország viták által fogant. Miként jött létre a reformkor termékeny vitáinak teret adó politikai légkör? Milyen indíttatásból döntött Széchenyi Ferenc a politikai szerepvállalás mellett és mindez hogyan befolyásolta Magyarország vitakultúráját? Soron következő írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.
2022. 04. 22. 10:17

Tajvan is Ukrajna sorsára juthat?

Lehetséges, hogy Tajvan és Ukrajna ugyanarra a sorsra jut? Mennyi az esélye egy Tajvan elleni kínai támadásnak? Többen párhuzamot vélnek felfedezni a két ország esete között. A következőkben ennek a valóságalapját kívánjuk megvizsgálni.
2022. 04. 13. 14:01

Érvek az angolszász világ koherenciájára

Hogyan befolyásolja az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália között létrejött nukleáris technológia átadásáról szóló egyezmény a csendes-óceáni térség biztonságát? Miért hagyták ki az együttműködésből az amerikaiak számos szövetségesüket? És mindez hogyan illeszkedik a racionális vitázás keretei közé? A mindennapjainkat beárnyékoló ukrán-orosz konfliktustól eltávolodva, röviden ezekre a kérdésekre keressük a választ.
2022. 03. 21. 12:00

A Kossuth–Széchenyi-vita érvei

Hogyan vitáztak a reformkori politikusaink és mik voltak a főbb ütközési pontjaik? Erre keressük a választ a negyvennyolcas forradalom százhetvennegyedik évfordulóján, ugyanis sok reformkori szempont releváns üzenetet hordoz a mai napig.
2022. 02. 23. 9:42

Mégis létezik LMBTQ-lobbi?

Egyesek szerint nem játszik jelentős szerepet a fiatalok életében az LMBTQ-lobbi kérdése, így inkább más problémákra hívnák fel a figyelmet. Állításuk szerint az sem biztos, hogy létezik az LMBTQ-lobbi mint jelenség. De vajon igazuk van-e? Erre nézünk most néhány fontosabb példát.
2022. 01. 31. 7:34

Az atomfegyverek elhozták a békét?

„Az atomfegyverek elhozták a békét” – állítják többen a nemzetközi kapcsolatokat vizsgáló kutatók közül annak ellenére, hogy fél évszázadon keresztül fenyegették a nukleáris robbanófejek az emberiség puszta létét. A hidegháború végével lehetséges, hogy végül éppen ezek az eszközök lettek a világbéke garanciái?
2022. 01. 20. 7:35

A nyugat hanyatlása elhozza a BRICS országok felemelkedését?

Az USA vezette nyugati világrend átalakulása az előző évtized elején gyorsult fel. Jelentőségükből veszítve, a liberális demokráciáknak most helyet kell biztosítani feltörekvő országok számára is a nemzetközi döntéshozatalban.
2021. 12. 07. 9:55

A karácsony szó használata nem rekeszt ki senkit!

További megfontolásig visszavonta javaslatát az Európai Bizottság, melyben „erősen ajánlottá” tett volna bizonyos kifejezéseket a hivatali tisztviselők számára. Lehetséges, hogy a korrektség jegyében szótárra lesz szükségünk a megfelelő önkifejezéshez?