A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa

Vélemény

2022. 10. 27. 19:47
Szerző: Tenczer Ádám

A nemzetközi kapcsolatok nagy vitái I.

Miért érdemes foglalkozni a nemzetközi politika elméleteivel egy olyan világban, ahol bármelyik modell már holnap csődöt mondhat? Valóban utópia a világbéke gondolata és egyedül az erő nyelvén ért a nemzetközi politika? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a nemzetközi kapcsolatok tudományának fejlődéstörténetén keresztül.
2022. 10. 26. 9:00
Szerző: Pásztor Diána

Újabb tüntetéshullám rázza meg Iránt

Már több mint két hete tart az ország számos részére kiterjedő és a társadalom különböző rétegeit megmozgató tüntetéssorozat Iránban.
2022. 10. 26. 8:01

Sorkatonai szolgálat - nem az ördögtől való gondolat?

Napjaink sajtójában vezető szerepet kaptak a fegyveres konfliktusokról, a sorkatonaságról, valamint a hadkötelezettségről szóló hírek. Természetes, hisz a szomszéd országban zajló események jól rávilágítanak egy-egy rendszer erősségére vagy éppen nehézségeire. Szeptember végén-október elején röppentek fel a hírek azzal kapcsolatban, hogy az orosz állami vezetés sorkatonai szolgálatra rendeli be a 18 és 65 év közötti férfiakat, minden ismétlő-emlékeztető kiképzés nélkül, hogy pár nap múlva a frontokon teljesítsenek szolgálatot.
2022. 10. 25. 14:19

1956: megtorlás jogi köntösben

1956. november 4-én a szovjet csapatok átfogó támadást indítottak Budapest ellen, melynek célja a forradalom helyi fegyveres csoportjainak felszámolása, s persze a Kádár János vezette „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” hatalomba segítése volt.
2022. 10. 25. 8:37
Szerző: Vass Réka

Főtárgyaló kerestetik - elnöki casting

Trump szeptember végén felajánlotta, személyesen közvetít az oroszok és az ukránok között, hogy minél előbb tető alá hozzanak egy megállapodást a tűzszünetről és a békéről. Szerinte erre van most a feleknek és a világnak a legnagyobb szüksége. Mit gondoljunk erről a felvetéséről, illetve hogyan értékeljük a felajánlást megelőző és az azt követő világtörténelmi eseményeket?
2022. 10. 25. 8:34
Szerző: Manninger Miksa

Magyar receptből dolgozik a török ellenzék

Hónapok választják el Törökországot egy potenciálisan sorsfordító választástól. A török ellenzéki pártok kétségbeesetten próbálják megtalálni a módját annak, hogy véget vessenek Erdoğan hatalomgyakorlásának. Érdekes módon úgy tűnik, hogy a magyar ellenzékhez hasonló stratégiát alkalmaznak, és megpróbálnak minden ellenzéki pártot egyetlen zászló alatt egyesíteni.
2022. 10. 25. 8:00
Szerző: Moldicz Csaba

Biztonság a jólét előtt? - A Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa után

Az ország első számú vezetőjének, Xi Jinpingnek a kongresszuson elmondott beszédében a biztonság szó kilencvenszer hangzott el, míg a gazdaság szó csak hatvanszor - mutattak rá elemzők a kongresszus befejezése után.
2022. 10. 18. 17:43

A harvardi közgazdászok, a tűzoltó, a popsztár és a negyedik választás- a bolgár kormányválságok története

Bulgária jelenkori történetének a belpolitikai instabilitás olyannyira hangzatos szereplője, hogy mindezidáig összesen három kormányzat volt képes túlélni kormányzati ciklusát.  A jelenlegi feszült belpolitikai helyzet különösen kiemelt figyelmet érdemel napjainkban, mivel Bulgáriára az események középpontjában áll vagy állt, olyan az Európai Unió jövőjét alapvetően meghatározó folyamatok esetében, mint az orosz-ukrán háború, illetve a nyugat-balkáni bővítés kérdése.
2022. 10. 17. 13:25
Szerző: Dobó Géza

Orosz részleges katonai mobilizáció: a legújabb migrációs kihívás

Csúcsforgalom az európai migrációs térképen: Észak-Afrikából, a Közel-Keletről, Afganisztánból, Pakisztánból egyrészt a klímaváltozás által okozott megélhetési nehézségek, másrészt pedig a háborús konfliktusok miatt a menekülők száma elérheti a 2015—16-os csúcsidőszakban tapasztaltat.
2022. 10. 17. 9:00

Mit várhatunk az új brit kormánytól?

A politikai stabilitás megtestesítőjének számító Nagy-Britannia történelmében - melynek során 300 éven át sikerült elkerülnie a megszállást és a forradalmakat - nemigen találni a 2022. szeptember elejének egyetlen hete alatt bekövetkezett politikai változásokhoz hasonló példát.
2022. 10. 17. 7:42
Szerző: Tenczer Ádám

Az ENSZ intézményének célja: a háború elkerülése

Valóban az ENSZ a legalkalmasabb eszköz a nemzetközi béke garantálására? Hogyan tud működni a világbékét szavatoló Biztonsági Tanács, ha a tagok ellenérdekeltek egymással és bármikor élhetnek vétójogukkal? Lehetséges, hogy az ENSZ a Népszövetség sorsára jut?
2022. 10. 15. 9:20
Szerző: Moldicz Csaba

A jövőről döntenek? - A Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa

Most, október 16-án veszi kezdetét az általában négy napig tartó Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa.
2022. 10. 13. 19:20
Szerző: Hal Melinda

A fejfájás automatizált kezelési eljárása, innováció az egészségügyben

A WHO adatai alapján a fejfájás a leggyakoribb neurológiai és a harmadik leggyakoribb orvosi panasz, amellyel az emberek orvoshoz fordulnak az egész világon.
2022. 10. 13. 17:30
Szerző: Hulzebos Dorina

Nemzetközi vagy nem-nemzetközi az ukrán-orosz konfliktus?

A 2022 február 24-e óta Ukrajnában zajló háború egyes szereplőinek humanitárius jogi értelemben vett státuszának vizsgálatához elsősorban azt szükséges tisztázni, hogy egy nemzetközi konfliktusról vagy pedig egy nem-nemzetközi konfliktusról van-e szó, ettől függ ugyanis a háborúban alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok köre.
2022. 10. 12. 21:53

Mariana Mazzucato – A gazdaságkutató, akinek az elképzeléseit Robert Habeck meg akarja valósítani

Robert Habeck német gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter közgazdasági elképzeléseit egy olyan hölgynek, Mariana Mazzucatónak köszönheti, akit saját szavaival is „hatalmas szaktekintélynek” tart. Mazzucato meggyőződése szerint a gazdaságnak alapvetően egy küldetést kell teljesítenie, mégpedig azt amit az állam megszab neki.
2022. 10. 12. 11:44

Politika alulnézetből

Móricz Zsigmond 1932-es regénye, a Rokonok mindmáig a politikai és irodalmi közbeszéd sokat emlegetett referenciapontja. A történelmi kortól függetlenül jelentkező aktualizáló értelmezési törekvések miatt azonban rendre elsikkad a mű mélyebb politikaelméleti mondanivalója. Az alábbiakban ennek kibontására teszek kísérletet.
2022. 10. 11. 20:31

Azért halt meg, mert republikánus volt — Ideológiai alapú gyilkosság az Egyesült Államokban

Szeptember 19-én kezdődtek a tárgyalások annak az észak-dakotai fiatalnak az ügyében, aki halálos sérüléseket szenvedett, úton hazafelé. Az elkövető később beismerte, hogy szándékosan ütötte el a 18 éves fiatalt, mivel az, tudomása szerint, tagja volt egy szélsőséges republikánus mozgalomnak.
2022. 10. 11. 10:29

Hálózatos tanulás – az innovációk terjedésének útja

Mi az a horizontális tanulás és mi a jelentősége az oktatásfejlesztésben? Hogyan tud fejlesztőerővé válni az oktatásban a network építés? Hogyan jelenik meg a nemzetközi kapcsolatépítésben a horizontális tanulás?
2022. 10. 10. 19:38
Szerző: Hal Melinda

A lelki egészség egyéni, társadalmi és stratégiai jelentőségű cél – Október 10-e, a Lelki Egészség Világnapja

Ebben a cikkben az önmegfigyelés, tudatos életmód, prevenció fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet.
2022. 10. 10. 10:17
Szerző: Kovács Blanka

Amnesty International-jelentés: kínzás, kivégzés, üldöztetés – az afganisztáni hazara közösség helyzete napjainkban

Az Amnesty International friss jelentése az afganisztáni hazara közösség ellen elkövetett újabb atrocitásokat vizsgálta.
2022. 10. 07. 21:07

Történelmi választások Olaszországban

Az elmúlt hetekben a legjelentősebb nemzetközi esemény az orosz részleges mozgósítás mellett az előrehozott olasz választások voltak.
2022. 10. 03. 21:41
Szerző: Vargha Márk

Hazautalás-függőség és társadalmi árvaság: néhány mondat a közép-ázsiai és kirgizisztáni migráció jellegzetességeiről

A Migrációkutató Intézet kutatóiként 2022 augusztusában jártunk három közép-ázsiai nagyvárosban: Taskentben, Almatiban és Biskekben.
2022. 10. 02. 14:54
Szerző: John Laughland

A világgazdaság mint háborús eszköz

A Nyugat a világgazdaságot a béke zálogából a háború eszközévé próbálta változtatni.
2022. 09. 28. 11:20

A demokrácia próbája: Kenya választ

Augusztus első napjaiban véget értek a választások Kelet-Afrika egyik legnagyobb országában, Kenyában, a várakozásokkal ellentétben viszonylag békés úton.
2022. 09. 27. 8:34
Szerző: Nyúl Emese

Korlátok nélkül - Mit jelent Irán SCO-s csatlakozása?

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán feszült kapcsolata a 2015-ös nukleáris megállapodás aláírásával bár enyhülni látszott, ez az állapot nem tartott sokáig, miután Donald Trump 2018-ban felmondta ezt az egyezményt.
2022. 09. 25. 10:27

A szeparabilitás doktrínája és jogirodalmi megítélése

A választottbírósági szerződés és a szerződések(ek), amely(ek)hez a választottbírósági szerződés kapcsolódik, elválnak egymástól – a két szerződés mind érvényességi kérdésekben, mind az irányadó jog tekintetében két különálló megállapodásként kezelendő.
2022. 09. 23. 19:53
Szerző: Fodor Richárd

Ókori bajnokok örökösei

Hány liter bort tudott meginni a leghatalmasabb hellén birkózó? Melyik volt a legveszedelmesebb sport, és hány női atléta vett részt életét kockáztatva sporteseményeken? 2798 éves az olimpia.
2022. 09. 22. 9:59

Jó pap holtig tanul? - 21. századi kompetencia(fejlesztés) a munka világában

A tudásgazdaság, a 21. századi kompetenciák, az élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning - LLL) mára már széles körben elterjedt, közismert fogalmak.
2022. 09. 21. 10:07
Szerző: Tenczer Ádám

Politikai nyilvánosság a reformkor idején: A reformkor vívmányai

A magyar vitakultúra egyik legvirágzóbb időszaka kétségkívül a reformkor volt.
2022. 09. 20. 15:37
Szerző: Papp Róbert

Demokrácia vagy köztársaság?

Arisztotelész szerint a demokrácia az egyik legrosszabb államberendezkedés.
2022. 09. 20. 8:00

Ki az értelmiségi? II.

A „mai fiatalok” egy átmeneti nemzedék, akiknek már a Neumann János által bevezetett számítógépes világ jelenti a művelődés terepét.
2022. 09. 18. 21:10

Ki az értelmiségi? I.

Az értelmiségi lét egyetlen, bár igen jelentős szeletéről fogunk gondolkodni: a könyvekről és az olvasásról.
2022. 09. 18. 20:16
Szerző: Tóth Klaudia

Újabb negatív rekord: 36 millió afrikai kényszerül lakhelyének elhagyására konfliktus miatt

A lakóhelyüket kényszer miatt elhagyók (belső menekültek, menekültek, menedékkérők) száma Afrikában az elmúlt évtizedben töretlenül emelkedett – az elmúlt évben 12%-kal (3,7 millió fővel).
2022. 09. 16. 15:38
Szerző: Papp Róbert

Tévhitek az amerikai alapítóatyákkal kapcsolatban

Az elmúlt évszázadban az amerikai történelemről alkotott képünk egyre borúsabb lett.
2022. 09. 15. 15:29

Mi határozza meg a portói borok árát?

Portóban sétálva az ember azt gondolhatná, hogy még a Douro folyóban is bor folyik, ugyanis mindenfelé a belvárosban komótosan bort szürcsölő emberekkel lehet találkozni.
2022. 09. 14. 19:43
Szerző: Demkó Attila

Az EU meg akarja alázni Lengyelországot és Magyarországot

Brüsszel pénzügyi erejét használja arra, hogy megbüntesse a lázadó tagállamokat.
2022. 09. 13. 21:19

Hahaganda: a nevető orosz félretájékoztatás

A moszkvai vezetés ügyesen él a tömegkommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségekkel, de az esetek nagyrészében nem a tisztességes módon.
2022. 09. 12. 9:12
Szerző: Tóth Klaudia

Mozgásban a világ – klímamigránsok, irreguláris bevándorlók, menekültek

Az ökológiai összeomlás miatt vélhetően három főbb migrációs útvonal fog kialakulni.
2022. 09. 09. 13:35
Szerző: Kiss Rajmund

London Bridge elesett - Béke (?) poraira

Szeptember 8-án, hetven év uralkodás után elhunyt II. Erzsébet angol királynő.

Blogok

BBB

Tranzitzóna

Polémia

LeaderShape

Diplomaci

Klímapolitikai Intézet