A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa

Vélemény

2023. 02. 02. 6:00

Gyermekeink a klímaválságban

A klímaváltozás híre a médián keresztül mindenkihez eljut, beleértve a legkisebbeket is, akiket pedig lehet, hogy épp óvni szeretnénk a megrendítő hírektől és jelenségektől. Utóbbit nem hiába tesszük, hisz az ő fizikai, és mentális egészségük nagyobb veszélynek van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy felnőttként rendelkezzünk megfelelő ismeretekkel mindarról, amit a klimaváltozás jelenthet a gyerekekre nézve, illetve arról, hogyan beszélhetünk velük a témáról, hogyan támogathatjuk őket érzelmileg.
2023. 02. 01. 6:00

Az vagy, amit megeszel? – húsfogyasztás a pszichológia lencséjén keresztül

Előző cikkünkben a vegetarianizmus és veganizmus fogalmi körével, az őket érő előítéletekkel és azok gyökerével ismerkedtünk meg. A következőkben a húsfogyasztás pszichológiáját járjuk körbe. Mik vezetnek oda, hogy bár arról vallunk, szeretjük az állatokat és védjük őket, mégis táplálékunk alapját képezik? Hogyan teszünk különbséget állat és állat között, miért nem egységesen gondolkodunk róluk?
2023. 01. 31. 8:14

Az egyesülés (titkos) szolgálatában?

A romániai PRESShub sajtóhálózat birtokába jutott az AUR vezető politikusa, George Simion egyesületének pénzügyi beszámolója, amiből kiderül, hogy a belföldi titkosszolgálatok nagyvonalú anyagi támogatásában részesültek az elmúlt évek folyamán.
2023. 01. 31. 6:00
Szerző: Kiss Gréta

Zavargások Peruban – egy elítélt elnök, két lemondott miniszter és huszonkét halott.

Peruban enyhén szólva kaotikus állapotok uralkodnak, amióta Pedro Castillo elnököt december 7-én megbuktatták, majd le is tartóztatták. A volt elnök szimpatizánsai az utcára vonultak és erőszakosan követelték a volt államfő szabadon engedését és a régi rend visszaállítását. A zavargások eddig legalább 22 ember halálát okozták. Az országban szükségállapotot rendeltek el.
2023. 01. 30. 6:00
Szerző: Song Lilei

Magyarország választása: „kompország” Kína és az EU között

Az EU Kína-politikájának összetettsége egyre inkább előtérbe kerül. Először is, mivel Kína gazdasági teljesítménye meghaladja a 27 uniós országét együttvéve, Európa egyre inkább jelentős gazdasági és technológiai versenytársként tekint Kínára
2023. 01. 27. 12:42

Mi szükséges az innovációhoz? Az innovációs központok és támogató intézmények szerepe

Mitől függ az, hogy mennyire innovatív egy állam? Milyen támogató háttérintézményekre háttértevékenységre van szükség ahhoz, hogy fokozódjon a kutatási, fejlesztési és innovációs kedv? Milyen stratégiát követ ebben Magyarország? Cikkünk a magyar innovációs stratégia és a támogató intézmények összefüggését tárgyalja.
2023. 01. 26. 6:00

Az vagy, amit megeszel? – vegetarianizmus és veganizmus a pszichológia lencséjén keresztül

A klímaváltozás, természetvédelem témájával nap, mint nap találkozhatunk a különböző hírportálokon és közösségi oldalakon. A tudományos eredmények arról számolnak be, hogy az elmúlt évszázadban tapasztalt globális felmelegedés nagymértékben a különféle emberi tevékenységeknek tudhatók be. Éppen ezért, úgy törvényhozói, mint egyéni szinten számos kezdeményezés indult el a globális felmelegedés enyhítése és mérséklése érdekében. Ökológiai lábnyomunk csökkentésének egyik módja az étrendünk megváltoztatása. Ehhez a hús, illetve egyéb állati eredetű ételek mellőzését ajánlják. Megalapozott lenne ez a tanács? Hogyan járul hozzá az élelmiszeripar a globális felmelegedéshez?
2023. 01. 25. 6:00
Szerző: Adam J. MacLeod

A kerék feltalálása: klasszikus jogi megoldások az információs kor problémáira

A körülöttünk zajló folyamatos változások ellenére néhány dolog ugyanaz marad. Az emberek továbbra lesznek szerelmesek, és ahogyan arra nemrégiben emlékeztettek minket, háborúznak is. Egy futballmérkőzés megtekintésére még mindig könnyebb megtölteni egy stadiont, mint azért, hogy meghallgassunk egy jogi témájú előadást. És az európaiaknak továbbra is rengeteg emlékük van a múltról, míg az amerikaiaknak sok elképzelése van a jövőről.
2023. 01. 24. 6:00
Szerző: Fodor Richárd

Iskola 2.0?

Az utóbbi években számos pedagógiai kísérlet indult a digitális eszközök átfogó iskolai alkalmazásáról. Hol tart ez az innovációs folyamat, milyen példái és eredményei vannak, illetve mit érdemes tudni a digitális osztály és a digitális iskola 21. századi koncepciójáról?
2023. 01. 23. 12:30
Szerző: Eric Hendriks

Kínai politikai gondolkodás nemzet és világ között

Amióta a modernitás a tizenkilencedik század közepén betört Kínába, a kínai politika középpontjában a nemzeti felemelkedés áll. A modern Kína központi politikai célja a nemzeti "gazdagság és erő" (富强) elérése volt. Ez volt Hszi Csin-ping beszédeinek központi gondolata, és ez motiválta volt Deng Hsziao-ping reformmozgalmát, Mao Ce-tung sztálinista rendszerét, valamint olyan korábbi modernizáló értelmiségiek írásait, mint Kang Youwei, Liang Qiqao és Chen Duxiu. A "gazdagság és hatalom" kifejezés nagyon materialistán hangozhat, de mindkét elemnek van spirituális dimenziója. Kínának spirituálisan is gazdaggá kell válnia, míg a hatalom egyben a dolgok önálló értelmezésének és megítélésének lehetőségét is jelenti. A méltóság döntő fontosságú. Kína nem akar egy perifériára szorult, elmaradott és kihasznált szeglete lenni egy olyan világnak, ahol a nyugati hatalmak, és különösen Amerika, határozzák meg politika menetét, és ideológiailag és kulturálisan is ők szabják meg a mércét. Nem, a kínai nemzetnek képesnek kell lennie arra, hogy büszkén és magabiztosan nézzen szembe a világgal.
2023. 01. 20. 8:47
Szerző: Antal András

Hogyan lehet a turizmus fenntartható?

Az utazás a 21. századi ember számára egy meghatározó tevékenységgé vált. 2019-ig exponenciálisan növekedett a nemzetközi turisták száma világszerte, így azzal együtt az általuk, általunk, okozott károsanyag kibocsájtás is. Mit tehetünk az utazási lábnyomunk csökkentésére? Milyen kezdeményezések vannak a fenntartható turizmus terén? Mit is takar a fenntartható turizmus, illetve miben különbözik az ökoturizmustól? A következő bekezdésekben többek között ezen kérdésekre keresem a választ.
2023. 01. 17. 9:53

Az év, amikor felkelést hozott az ortodox karácsony Montenegróban

Az első világháború utáni Új Európa több államában is szeparatista és unionista mozgalmak bontakoztak ki. Ezek alól Montenegró sem jelentett kivételt. Az ellenzékbe szoruló „zöldek” nem csak fegyvert ragadtak a „fehérek” és a Szerbiával való egyesülés ellen, de egészen 1926-ig próbálták megakadályozni az egyesült délszláv állam létrejöttét.
2023. 01. 17. 9:12
Szerző: Boris Kálnoky

Ideje komolyan venni a német baloldalt

A Németországban kormányzó Zöldek és Szociáldemokraták egyre ügyesebben foglalják el a hivatalos és informális belföldi hatalmi bázisokat.
2023. 01. 17. 7:42

Merengés Nepálról

Kövér László, a KáPé ’környezet és természet’ moduljáért felelős vezető oktató három alkalommal is járt már Nepálban. Látogatásainak fontos momentumai voltak a magasság – hiszen a Himalája óriásainak lábánál túrázott -, illetve a természeti értékek tanulmányozása mellett a helyi kultúra megismerése. A szerző jelen írásában elsősorban utóbbira fókuszál, mivel olyan emberekkel találkozott, akik az európaitól meglehetősen más életminőségben, főleg szemléletben élik mindennapjaikat. Elkalauzol minket a hegymászók Mekkájaként aposztrofált ázsiai országba, megosztja az olvasóval tapasztalatait és gondolatait.
2023. 01. 17. 7:40

Putyin Bákóban - avagy hogyan ne szervezzünk újévi felvonulást

Hagyományos újévi felvonulás okozott felfordulást az elmúlt napokban Romániában, Berzunc településen. A felvonulók orosz katonáknak öltöztek be, tankokat imitáltak traktorokkal, valamint ál-rakétavetőkkel, Putyin arcképekkel és ,,Z” betűkkel díszített járművekkel vonultak fel. Az ártalmatlannak tetsző rendezvény felkeltette a Bukarestben szolgáló ukrán diplomaták figyelmét, és heves vitákhoz vezetett a román belpolitikában.
2023. 01. 16. 11:03

Iránytű nélkül nem megy – A közösségek szerepe a válságok korában

A Collins English Dictionary minden évben kihirdeti az év szavát, amelynek célja, hogy megtalálják azt a kifejezést, amely a leginkább megragadja a korszellemet, ugyanis a szótár munkatársai szerint a nyelv az aktuális társadalmi események tükre.
2023. 01. 16. 10:49
Szerző: Gyuriss Dániel

Jelképek háborúja Kárpátalján

A munkácsi Turul-emlékmű provokatív szándékú eltávolítása Kárpátalján és Magyarországon is heves érzelmeket keltett. A szoborrombolás kiváltó okaira többféle magyarázat született, az okozatok pedig a romló tendenciát mutató magyar-ukrán kapcsolatokat újabb kihívások elé állították.
2023. 01. 16. 10:47
Szerző: Gyuriss Dániel

A többpólusú világrend első háborúja

Alexander Dugin gondolatai a Szovjetunió megalapításának századik évfordulóján.
2023. 01. 13. 20:47
Szerző: Frank Spengler

Fontos lenne az eszmecsere a magyar-német viszonyban

Mariam Lau a Die Zeit hetilapban megjelent cikke egyrészt a Németországban jól ismert kliséket ismételgeti Orbán Viktorról, másrészről viszont egy – bár inkább felületesnek nevezhető – megfigyeléseken alapuló kísérlet arra irányozva, hogy miért is nagyhatású a konzervatív politika magyar válfaja.
2023. 01. 13. 10:00
Szerző: Tárik Meszár

Technológiai újítások és fejlesztések az Öböl-menti arab országokban

A nyersanyagban gazdag arab országok továbbra is erősen függenek az olaj- és gáztermeléstől és az exporttól, azonban hatalmas erőfeszítéseket tesznek gazdaságuk diverzifikálása érdekében. Ezzel összhangban az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) országai jelentős összegeket fektetnek be a digitális technológiákba a kormányzati és a magánszektorban.
2023. 01. 13. 9:56
Szerző: Radnai Fanni

„...ott állt közöttük egyedül, és ő volt az, aki állta a sarat” – beszámoló a Gazsó Ferenc emlékére tartott konferenciáról

December közepén rendeztek emlékkonferenciát Gazsó Ferenc tiszteletére. A konferenciát unokája, Gazsó Dániel vezényelte le. Az esemény a Batthyány Lajos Alapítvány és a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság rendezésében valósult meg, utóbbi kitűzött céljai Gazsó Ferenc örökségének gondozása és a fiatal kutatók támogatása.
2023. 01. 11. 12:25
Szerző: Boris Kálnoky

Mi történne, ha Orbán azt tenné, amit Németország tett most?

Míg Magyarországot "jogállamisági" hiányosságokkal vádolják, addig Németország baloldali kormánya most fogadott el egy törvényt, melynek következtében a kormánnyal egyet nem értő állampolgárok akár az állásukat is elveszthetik.
2023. 01. 10. 11:57
Szerző: Moldicz Csaba

Az amerikai „go” játék elszenvedője lehet Magyarország: a magyar gazdaság külső környezete 2023-ban

Az ukrán háború hatása több csatornán keresztül éri jelenleg a magyar gazdaságot.
2023. 01. 10. 10:01
Szerző: Csapodi Márton

Kontroll nélkül maradt integráció? A német alkotmánybíróság döntése az uniós hitelfelvételről

Megszületett a német alkotmánybíróság döntése a közös EU-s hitelfelvételről. Bár az indoklás egyértelműen azt sugallja, hogy a 750 milliárd eurós hitel felvétele hatáskörtúllépést jelent, végül mégis visszakozott a bíróság azzal érvelve, hogy az alapszerződés megsértését nem lehet teljesen nyilvánvalóan megállapítani. Ezzel a hatásköri felülvizsgálat, az integráció tagállami bírói kontrollja elveszítheti a jelentőségét.
2023. 01. 09. 6:02
Szerző: Tenczer Ádám

A nemzetközi kapcsolatok nagy vitái III.

Miért érdemes a nemzetközi kapcsolatokról rendszerszinten gondolkodni? Mi határozza meg, hogy az államok együttműködő vagy versengő politikát alakítanak ki? Többek között ezekre a kérdésekre kérdésekre keressük a választ.
2023. 01. 06. 9:39

Az EU költségvetésének veszélyes átpolitizálása

Az Európai Unió könnyen úgy tekint magára, mint egy olyan szervezetre, amely képtelen a tagállamok tiszteletét kivívni, mint egy olyan entitás, amelynek nincs valódi hatalma arra, hogy érvényt szerezzen a döntéseinek.
2023. 01. 06. 9:07
Szerző: Fonay Tamás

Egy szabadságharcos nép költői hangja

Pontosan 200 éve, 1823. január elsején született a talán leghíresebb magyar költő, Petőfi Sándor, aki a mai napig oly mértékben meghatározó alakja a magyar költészetnek, hogy neve szinte egybeforrt a versművészettel.
2023. 01. 05. 17:43

Év végi destabilizációs próbálkozások Moldovában

Habár Moldova nem részese a februárban kitört orosz-ukrán háborúnak, a szomszédságában zajló konfliktus közvetett módon érezteti hatásait. Néha azonban közvetlenül is befolyásolni próbálják bizonyos erők az ország stabilitását.
2023. 01. 03. 11:26

A QatarGate mögött az iszlamisták európai intézményekbe való bejutásának polipja áll

Ez egy olyan botrány, melyre korábban nem volt precedens az európai buborékban.
2023. 01. 02. 9:04

Vatikáni Ostpolitik? – A Szentszék és a Kínai Népköztársaság „baráti egyezségének” kérdései

A szentszéki diplomáciai törekvések között kiemelt jelentősége van a Kínával szándékozott párbeszédkeresésnek, kiváltképp annak időszerűsége és holtpontra jutása miatt. A Vatikán az elmúlt években igyekezett megnyitni az 1951-ben megszakadt diplomáciai kapcsolatokat és csökkenteni a súrlódásokat, különösen a püspökök kinevezése miatt, melynek kérdését 2018-ban ideiglenes megállapodás aláírásával igyekeztek rendezni.
2022. 12. 28. 20:13

Egy bomba és két vödör víz. Célkeresztben a francia követség.

A hazai lapok vastagbetűs címekkel számoltak be az 1923. november 16-án a budapesti francia követség ellen elkövetett bombamerénylet-kísérletről.
2022. 12. 23. 10:36

Isten mint ember és mint gyermek: Máté és Lukács karácsonyi gyermekségtörténete

A teológia Istenről szóló beszéd, a keresztény teológia pedig nemcsak Istenről és emberről szóló beszéd, mint bármely más istenhívő vallás teológiája; hanem az Istenemberről szóló beszéd is.
2022. 12. 22. 20:43
Szerző: Kovács Erik

Egy újabb ENSZ biodiverzitási konferencia - Áttörés vagy ígérgetés?

A COVID-19 járvány miatt két év csúszással 2022. december 7. és 19. között rendezték Montreálban az ENSZ biológiai sokféleségről szóló konferenciáját, immáron a 15. eseményt (COP15).
2022. 12. 21. 9:39

Erőszak és bűn epicentrum: határon, határok nélkül

Rettegés, bizonytalanság, bűnözés, megfélemlítés, erőszak és kilátástalanság. Ki tehető felelőssé a Venezuelában történtekért?
2022. 12. 21. 6:59
Szerző: Tenczer Ádám

Nemzetközi kapcsolatok nagy vitái II.

Hogyan válik a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozása tudományossá? Egyáltalán érdemes-e modelleket felállítani a világpolitikáról és ezzel leegyszerűsíteni a valóságot? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben az írásban.
2022. 12. 19. 19:46
Szerző: Darkó Tünde

Könyv egy olyan Németországról, ahol senki sincs biztonságban

Constantin Schreiber regénye fikció a napjainktól számított 30 évvel későbbi, jövőbeli Németországról.
2022. 12. 19. 9:44

Fokozódik a feszültség Izrael és Irán között: dróntámadás ért egy tankerhajót Omán partjainál

Kiélezi a feszültségeket Izrael és Irán között a november 15-én, Omán partjainál bekövetkezett dróntámadás, amely egy izraeli milliárdos tulajdonában lévő tankerhajót ért. A hajón szerencsére nem keletkezett jelentős kár, a tenger nem szennyeződött kiszivárgó gázolajtól és a személyzetnek sem esett bántódása, viszont a támadás ténye a jövőre nézve aggodalomra ad okot, és a kérdés, hogy ki indította, továbbra is megválaszolatlan marad.
2022. 12. 16. 19:28

Kihívások és a siker indikátorai a magyar edtech startupok esetében

Mi jelenti a legnagyobb kihívást a magyar vállalkozóknak?
2022. 12. 14. 15:47
Szerző: Katona Bálint

Határok közé szorítva: Csád gazdasági helyzete Afrika közepén

Csád, a volt francia gyarmat gazdasági helyzete a XXI. században sok bizonytalanságot mutat. Tengerparttal nem rendelkező országként nehezen tud becsatlakozni a világgazdaság keringésébe, és a belpolitikai körülményei sem a legkiegyensúlyozottabbak. A sok negatív hatás ellenére azonban mégis mutatkozik lehetőség a fejlődésre ásványkincseinek köszönhetően.
2022. 12. 13. 10:30
Szerző: Janik Szabolcs

Aki szelet vet, sikert arat?

Tudja a kedves olvasó, hogy 2021-ben melyik hazai parlamenti képviselő szólalt fel a legtöbb alkalommal az Országházban?

Blogok

BBB

Mi történik Ázsiában?

Between the lines

Bonfiniana

Polémia

LeaderShape

Tranzitzóna

Klímapolitikai Intézet

Diplomaci