A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa

Vélemény

2023. 03. 27. 20:49

Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a lehallgatás megítélésében

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény, és kiegészítő jegyzőkönyvei (a továbbiakban: Római Egyezmény, Egyezmény vagy EJEE) kihirdetés folytán a magyar jog részévé váltak, azt a magyar bíróságoknak a nemzeti jog értelmezése során figyelembe kell vennie.
2023. 03. 27. 15:37

A brüsszeli technokrata EU romjaiból egy másik Európa bontakozik ki, de mikor változik meg igazán a világ?

A háború belevitte Európát a veszélyeztetett geopolitika korszakába.
2023. 03. 27. 11:07

Játék demokráciánk játékszabályaival

Az új német választási rendszerrel a mandátumok számát akarja korlátozni a kormánykoalíció a szövetségi parlamentben. A szociáldemokraták és a zöldek valójában saját magukat kívánják előnyösebb helyzetbe hozni.
2023. 03. 26. 22:02

Szerencsejátékok, amikről nem is tudunk - A tiltott szerencsejáték szervezése törvényi tényállásának megjelenése az online térben

A szerencsejátékokkal kapcsolatban az emberiség több évezredes tapasztalattal rendelkezik.
2023. 03. 23. 21:43
Szerző: Ratkai Dániel

A globalizáció és a tömeges szerződéskötések hatása a szerződési jog alapelveire

A XX. század és főleg a hidegháborút követő időszak kapitalista világgazdaságát az egyre gyorsuló globalizáció határozta meg.
2023. 03. 23. 1:44
Szerző: Ratkai Dániel

Egy több évtizedes akadémiai vita lezárása? Avagy a funkcionalista megközelítés kritikája

Az összehasonlító jog az utóbbi egy évszázadban bebizonyította, hogy eltérő jogi kultúrák közötti párbeszéd egyik leghasznosabb eszköze tud lenni. Azonban megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen az adott jogi problémához leginkább kapcsolódó módszertan kiválasztása, amely kérdésben két nagy irányzatot vív évtizedes harcot.
2023. 03. 22. 1:40
Szerző: Both Gábor

Munkamegosztás és mezőgazdasági forradalom

A Nemzetek gazdagságában (1776) Adam Smith előre látta az ipari forradalom lényegét, amikor megállapította, hogy a munkamegosztás a termelékenység jelentős növekedését jelenti, a gazdasági haladás dinamikus motorja. A munkamegosztás legkorábbi megnyilvánulása a mezőgazdasági forradalom civilizáció előtti idejére tehető, aminek köszönhetően az emberiség elindult a ma is járt útján.
2023. 03. 21. 7:26

Az infláció relatív jó anyagi helyzetben érte a fiatal felnőtteket, ennek ellenére többségük takarékoskodik

Az Ifjúságkutató Intézet friss kutatásából kiderül, hogy a 25–39 éves fiatal felnőttek többsége az infláció következtében igyekezett visszafogni a költségeit, leginkább az energiafogyasztását, de többségük a vásárlásai során is igyekezett spórolni. Bár egész nemzedékükre vonatkozóan érzik hatását az áremelkedésnek, többségük képes kezelni a helyzetet, 10-ből hatan legalább esetenként még félretenni is tudnak.
2023. 03. 21. 7:23
Szerző: Horváth Dávid

Nicola Sturgeon és a Skótok Függetlensége, I. rész

Február 15-én bejelentette lemondását Skócia leghosszabban hivatalban lévő első minisztere, Nicola Sturgeon. Az SNP (Scottish National Party) vezetője a skót függetlenség legelkötelezettebb képviselője volt 2014 óta, így távozásával felmerül a kérdés: Lesz skót függetlenség, vagy Egyesült marad a Királyság?
2023. 03. 21. 1:36
Szerző: Both Gábor

Gondolattal, szóval, cselekedettel

A jogtudomány világában számtalan alkalommal tapasztalhatjuk, hogy mekkora jelentősége van a pontos nyelvhasználatnak. Ez talán sehol sem annyira látványos, mint mikor beszédaktusokkal találjuk szembe magunkat, amelyeknek létezésére és jelentőségére John L. Austin, az 1970-es években kidolgozott elméleti alapokkal hívja fel a figyelmünket.
2023. 03. 20. 9:31

MCC Podcast: BONFINIANA | Kasztner-ügy - A magyar zsidó vezetés stratégiái a holokauszt alatt

Beszélgetésünk során egy megosztó témát, a Kasztner-ügyet fogjuk körbejárni.
2023. 03. 20. 1:35
Szerző: Szabó Imre

Kik voltak a bárók?

A középkori Magyar Királyság történelméről szóló tanulmányainkban többször hallhattunk a bárók csoportjáról, akik befolyást gyakoroltak az ország korabeli politikai irányítására és közigazgatására. Azonban pontosan kik is voltak ők? Hogyan alakultak ki és milyen jogokkal rendelkeztek? Mi különböztette meg őket az ország nemességének többi részétől? Cikkemben egy rövid történeti áttekintéssel kívánok válaszolni a kérdésekre, megvizsgálva a Mohács előtti időszakot.
2023. 03. 17. 16:44

Montenegró: fordulóév, 2023

2023. március 19-én választ elnököt a Fekete hegyek országa. A választáson idén heten mérettetik meg magukat, többek között egy korábbi puccsista, influenszer, korábbi miniszter és Đukanović, az ország örökös vezetője. Bár az első forduló előreláthatólag nem hoz eredményt, izgalmakból biztosan nem lesz hiány. Cikksorozatunk negyedik, befejező része.
2023. 03. 17. 16:41

Felpörgetett nemzetépítés

2023. március 19-én választ elnököt a Fekete hegyek országa. A Milo Đukanović vezette ország életében a függetlenedéstől kezdve az egyik legmeghatározóbb kérdés az euroatlanti integráció. Bár a NATO csatlakozás „rögös úton” sikerült, az európai uniós integráció azóta is várat magára. Cikksorozatunk harmadik része.
2023. 03. 14. 19:03
Szerző: Hahner Péter

A forradalomról – március 15-e ürügyén

Próbáljuk meg röviden összefoglalni, amit a forradalomról tudunk!
2023. 03. 14. 8:09

Egy végtelen pályafutás? – Montenegró választ! Montenegró választ?

2023. március 19-én választ elnököt a Fekete hegyek országa. Az elnökválasztás tétje nemcsak a következő öt év államfői tisztségének megszerzése, hanem az is, hogy 1991 óta először Milo Đukanović kiszorul-e a hatalomból. Portré az emberről, aki választást már igen, de a hatalmát még sosem vesztette el. Cikksorozatunk második része.
2023. 03. 13. 18:17

A lehallgatás szabályozása az osztrák büntetőeljárásjogi törvényben

A leplezett eszközök alkalmazásával érintett alapjogok a magyar szabályozástól eltérően nem az osztrák alkotmányban (österreichische Bundesverfassung) jelennek meg egységesen, hanem több, külön törvényben kerülnek meghatározásra. Maga a szabályozás is ritkán hivatkozik ezen jogokra „alapjogként” – az osztrák alkotmánybíróság több esetben „alkotmányos szinten garantált jogként” határozta meg őket.
2023. 03. 13. 18:07

Egy végtelen pályafutás? – Montenegró választ!

2023. március 19-én választ elnököt a Fekete hegyek országa. Az elnökválasztás tétje nemcsak a következő öt év államfői tisztségének megszerzése, hanem az is, hogy 1991 óta először Milo Đukanović kiszorul-e a hatalomból. Portré az emberről, aki választást már igen, de a hatalmát még sosem vesztette el. Cikksorozatunk első része.
2023. 03. 13. 8:26

MCC Podcast - TÉKA | Mestersége címere: betonfestő képzőművész

Hogyan válik valaki fiatalon sikeressé? Milyen értékek inspirálják és mozgatják a munkássága során?
2023. 03. 10. 14:14
Szerző: Görög Álmos

Mercadona – egy spanyol sikertörténet

Megfizethető, jó minőségű, a választéka széles, és spanyol családi tulajdonban van. Spanyolország legnépszerűbb áruházlánca egy kis valenciai mészárszékből indulva alig négy évtized alatt jutott el oda, hogy a 43 milliós ország piacának negyedét biztosítja.
2023. 03. 06. 22:55
Szerző: Fodor Richárd

Kopogtat a történelem - az orosz-ukrán háború a történelemórákon

Iskolába való-e a háború? Lehet és kell-e beszélni a történelemórákon Oroszország ukrajnai inváziójáról a pedagógusok szerint? 2022 nyarán történelemtanárok osztották meg véleményüket és tapasztalataikat.
2023. 03. 06. 10:42

Jobboldali Unió: és egyébként mi történik más demokráciákban?

A "tiszteletre méltó" jobboldal a balközép kulturális és szellemi hegemóniája következtében óhatatlanul a politikai spektrum közepe felé mozdult el.
2023. 03. 03. 10:36
Szerző: Tárik Meszár

Magasabb fokozatba kapcsolt a magyar-egyiptomi kooperáció

Abd el-Fattáh esz-Szíszi, Egyiptom államfője február 28-án fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, aki háromnapos látogatáson vesz részt az arab országban. A két fél többek között a bilaterális együttműködésről, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó regionális és nemzetközi ügyekről tárgyalt.
2023. 02. 28. 20:37
Szerző: Boris Kálnoky

Eldőlt a vita a jogállamiságról

Az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa arra szolgál, hogy megakadályozza a visszaéléseket az uniós forrásokkal? Vagy hogy politikailag átalakítsák a tagállamokat? Ez a vita már régen eldőlt.
2023. 02. 28. 20:33
Szerző: Vargha Márk

A Flamand Érdek szerint flamand érdek is az Európa Erőd

A migráció kérdését övező vitákban a megengedő álláspontot képviselő tábor képviselői rendre azzal érvelnek, hogy a kontinens nem válhat határfalakkal körülzárt erőddé. A szigorú álláspontot képviselő ellentábor egyik leghangosabb képviselője Belgium jelenleg legnépszerűbb pártja, a Flamand Érdek.
2023. 02. 24. 19:55
Szerző: Rontó Martin

A markalai mészárlás emlékezete

A történtek közel három évtized távlatából is megosztják a boszniai társadalmat.
2023. 02. 23. 10:05

Megáll az észt? – Észt parlamenti választások, fegyverek, menekültek, válság

Amikor Észtországban járunk egyszerre érezhetjük magunkat a „szovjet Finnországban”, illetve a világ innovációs és digitalizációs inkubátorházában is. Ez az ambivalencia tombol a társadalomban és gazdaságban is.
2023. 02. 22. 16:37
Szerző: Csapodi Márton

Bíróság előtt a lengyel alkotmánybíróság: mit várjunk a kötelezettségszegési eljárástól?

Akárhogy is alakultak az alkotmánybírói kinevezések, a Trybunał továbbra is megkerülhetetlen alkotmányos intézmény Lengyelországban, de facto alkotmánybírósági feladatokat lát el – függetlenül attól, hogy működése jogszerű-e. Mit kellene várni a Bizottság és az EUB fellépésétől?
2023. 02. 21. 13:07
Szerző: Bojtor Bogáta

Tisztázzuk a korhatárokat a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban!

Azzal kapcsolatban, hogy bizonyos szexuális cselekményekhez milyen korhatárok tartoznak sok ellentmondást hallunk a mindennapokban.
2023. 02. 20. 11:08

A rakéta vitte el a miniszterelnöknőt?

Ideiglenes légzár, eltévedt rakéta, katonai drónok, kormányválság, puccskísérlet – mindez a rohamosan csökkenő lakosságszámú Moldovában. Február közepi körkép a volt szovjet köztársaságból.
2023. 02. 18. 17:06
Szerző: Fodor Richárd

Egyesülve a tankönyv sokszínűségében?

Mit kell tudnunk a határainkkal szomszédos népek történelméről? Mit érdemes tanítanunk a szövetséggé alakuló európai kontinens múltjáról és kapcsolódási pontjairól? Egy történész kutatócsoport e kérdések mentén tett kísérletet Európa utolsó 500 évének bemutatására.
2023. 02. 16. 20:22
Szerző: Heinz Theisen

Önérvényesítés a globalizációban

A Nyugatnak fel kell ismernie az önkorlátozás új valóságát.
2023. 02. 16. 20:17
Szerző: Ménkű Andrea

A gyermekek jogai a házassági bontóperekben 1. rész

A szülők különválása minden esetben nagyon komoly traumát jelent a gyermekek számára.
2023. 02. 15. 14:47

Mivel fizetünk 2030-ban? Beszámoló a Pénzügyi Szemle lapszámbemutatójáról

A digitális jegybankpénz egyelőre egy kutatási irány és néhány ország kísérleti projektje, ám a jövő lehetőségei korlátlanok. A Pénzügyi Szemle "Fókuszban a digitális jegybankpénz" című lapszámának bemutatóján a központi bankok által kibocsátott digitális fizetőeszközről beszélgettünk.
2023. 02. 14. 13:33

Jogállamiság helyett hívd Vendettának!

Emlékszem egy két évvel ezelőtti beszélgetésemre, amikor Európa a világjárvány tetőzése után kezdett fellélegezni, és amikor az ukrajnai háború kilátásba helyezése még csak sci-fi volt.
2023. 02. 13. 9:21

„Üdvös provokáció”: XVI. Benedek pápa és a fiatalok

95 éves korában elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa. Az elmúlt hetekben számtalan méltatás született a korábbi pápáról, amelyek kiemelik tudóskarakterét, elmélyült hitét vagy épp lemondásának váratlanságát. Kevesebb figyelmet kapott azonban kapcsolata a fiatalokkal , pedig pápaként első útja a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra vezetett.
2023. 02. 13. 9:06
Szerző: Bojtor Bogáta

Előkészítő ülés a gyakorlatban a 2017-es Büntetőeljárási törvény óta

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) kodifikálása során fontos szempont volt a büntetőeljárások egyszerűsítése, rövidülése, hiszen ezen eljárások elhúzódása a társadalmi felháborodás mellett már komoly alapjogi aggályokat is felvetett.
2023. 02. 13. 5:25
Szerző: Tenczer Ádám

A nemzetközi kapcsolatok nagy vitái IV.

Lehet-e objektíven vizsgálni a társadalmi folyamatokat? A megfigyelő elválasztható egyáltalán a vizsgálat tárgyától vagy el kell fogadnunk, hogy a természettudományos módszerek egyszerűen nem működnek a nemzetközi kapcsolatok elemzésében?
2023. 02. 10. 21:31

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök által érintett alapjogok

A büntetőeljárásban történő adatszerzés a vádhatóság, illetve a bíróság részéről az eljárás eredményességének elengedhetetlen eszköze, ugyanakkor számos garanciális szabálynak kell öveznie, hogy demokratikus keretek között valósuljon meg.

Blogok

BBB

Mi történik Ázsiában?

Between the lines

Bonfiniana

Polémia

LeaderShape

Tranzitzóna

Klímapolitikai Intézet

Diplomaci